Ca khúc: Mau trở về gia viên[ChanhKien.org]

Tải file MP4

Ca khúc: Mau trở về gia viên

Sáng tác lời: Tiên Nữ

Sáng tác nhạc: Tô Huệ

Biểu diễn: Như Thuỷ

Thiết kế video clip: Lắng nghe nhã nhạc

Lời bài hát:

Dứt hết duyên thế tục

Dứt hết duyên thế tục

Dứt hết tơ vương đời đời kiếp kiếp

Nhảy thoát khỏi ma nạn trong luân hồi

Tâm hồn của tôi đang bay

Giấc mơ của tôi đang viên mãn

May mắn được Chính Pháp truyền

Thời khắc này không ao ước thành tiên

Mau trở về gia viên

Mau trở về gia viên

(Một đệ tử Đại Pháp trong ngục nghe được tiên nữ ca hát, liền ghi lại lời ca này)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/268885Ngày đăng: 04-08-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.