Video âm nhạc: Chỉ mong Sư tôn cười[ChanhKien.org]

Lời: Kha Bối

Sáng tác nhạc: Tâm Thanh

Diễn xướng: Triệu Mỹ Kiều

Nhạc đệm: Trần Di An

Hòa âm: LA MEI

Biên tập: Hiểu Ngọc

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/265456


Ngày đăng: 06-04-2021