Bài hát: Tỉnh trong mê 

– Dịch Hán – Việt:

Nhân sinh lộ đa thiểu quyết trạch,
Mê trung nan tri nhân quả,
Sinh sinh thế thế đích tội quá,
Khổ trung như hà giải thoát.
Công danh lợi lộc như mộng huyễn,
Mê trung bất tri thị vân yên,
Kim sinh kim thế mạc tái thác,
Trân tích cơ duyên bả gia hoàn.
Pháp Luân Đại Pháp,
Tòng na thánh khiết trung tẩu lai,
Đãng tẫn âm mai;
Pháp Luân Đại Pháp
Tòng na quang huy trung tẩu lai,
Cứu độ chúng sinh,
Quang minh vô xử bất tại.

Công danh lợi lộc như mộng huyễn,
Mê trung bất tri thị vân yên,
Kim sinh kim thế mạc tái thác,
Trân tích cơ duyên bả gia hoàn.
Pháp Luân Đại Pháp,
Tòng na thánh khiết trung tẩu lai,
Đãng tẫn âm mai;
Pháp Luân Đại Pháp,
Tòng na quang huy trung tẩu lai,
Cứu độ chúng sinh,
Từ bi vô xử bất tại.

– Dịch nghĩa:

Con đường nhân sinh có bao nhiêu lựa chọn
Trong mê khó biết được nhân quả
Sai lầm qua đời đời kiếp kiếp
Trong khổ làm sao để được giải thoát
Công danh lợi lộc như mộng ảo
Trong mê không biết chỉ là mây khói
Đời này kiếp này đừng tiếp tục sai lầm
Trân quý cơ duyên trở về nhà.
Pháp Luân Đại Pháp
Từ nơi thánh khiết kia tới đây
Thanh trừ hết thảy mây mù
Pháp Luân Đại Pháp
Từ nơi ánh sáng rực rỡ kia tới đây
Cứu độ chúng sinh
Ánh sáng tỏa khắp mọi nơi

Công danh lợi lộc như mộng ảo
Trong mê không biết chỉ là mây khói
Đời này kiếp này đừng tiếp tục sai lầm
Trân quý cơ duyên trở về nhà.
Pháp Luân Đại Pháp
Từ nơi thánh khiết kia tới đây
Thanh trừ hết thảy mây mù
Pháp Luân Đại Pháp
Từ nơi ánh sáng rực rỡ kia tới đây
Cứu độ chúng sinh
Ánh sáng tỏa khắp mọi nơi

– Tạm dịch (Lời bài hát):

Cuộc đời đó có biết bao con đường
Chìm vào mê sao biết nhân duyên
Tội lỗi chất chồng bao đời qua
Sao thoát hết bao nhiêu khổ đau
Lợi tình chớp mắt như giấc mộng
Là phù du trong mê biết đâu tìm
Đừng lỡ mất thời gian trong đời nay
Trân quý cơ duyên trở về
Pháp Luân Đại Pháp
Từ nơi thánh khiết đến chốn này,
mây mù tan hết
Pháp Luân Đại Pháp
trong ánh sáng quang minh về đây
Cứu độ chúng sinh
Ánh quang chiếu sáng khắp mọi nơi
Lòng từ bi ban tặng khắp nơi

Lợi tình chớp mắt như giấc mộng
Là phù du trong mê biết đâu tìm
Đừng lỡ mất thời gian trong đời nay
Trân quý cơ duyên trở về
Pháp Luân Đại Pháp
Từ nơi thánh khiết đến chốn này,
mây mù tan hết
Pháp Luân Đại Pháp
trong ánh sáng quang minh về đây
Cứu độ chúng sinh
Ánh quang chiếu sáng khắp mọi nơi
Lòng từ bi ban tặng khắp nơi

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251756Ngày đăng: 06-02-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.