Đông Phương Sóc giải ẩn đố: thì ra “hoạn nạn” là một sinh mệnhTác giả: Đông Phong

 

[ChanhKien.org]  Có câu nói rằng: “Sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc” nghĩa là sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc, có lẽ chúng ta sẽ cho rằng “hoạn nạn” ấy là một từ mang tính hình tượng, mà lại không biết rằng “hoạn nạn” vốn là sinh mệnh hết sức thực tại.

Hán Vũ Đế Lưu Triệt trên đường đi du ngoạn về phía Đông, khi đến Hàm Cốc Quan thì đoàn xa giá của ông bị một vật lạ chặn ngang đường. Thứ này có thân dài mấy trượng hình dạng giống như con trâu, đôi mắt màu xanh phát quang lấp lánh, bốn chân của nó lún sâu dưới đất, không ai xê dịch được nó. Các viên quan tùy tùng thảy đều kinh sợ. Khi ấy Đông Phương Sóc bảo người mang rượu đến rót vào thứ ấy, sau khi rót mấy chục bình rượu thì vật đó biến mất.

Hán Vũ Đế hỏi Đông Phương Sóc nguyên do vì sao, Đông Phương Sóc thưa rằng: “Quái vật này có tên là “ưu” (nghĩa là ưu sầu), được sinh ra từ “hoạn” (nghĩa là hoạn nạn). Nơi này xưa là một nhà tù của nhà Tần, trước kia những tội phạm đều bị tập trung ở đây. Vì chỉ có uống rượu mới có thể quên được “ưu sầu”, cho nên có thể dùng rượu để tiêu trừ nó. Hán Vũ Đế cảm thán nói: “Khanh quả là người uyên thâm”.

Rất nhiều thứ mà chúng ta cho rằng nhìn không thấy, sờ không được, kỳ thực đằng sau nó đều có nguyên nhân hết sức thực tại. Những điều mà chúng ta biết được ở trên thế giới này quả thực vô cùng ít ỏi, vũ trụ chân thực vô cùng phức tạp và huyền diệu.

Nguyên văn:
Hán Vũ Đế đi du ngoạn về phía Đông, đến Hàm Cốc Quan, có một vật trên đường, thân dài mấy trượng, hình dáng giống con trâu. Đôi mắt màu xanh phát ánh sáng lấp lánh, bốn chân rúc xuống đất, đẩy thế nào cũng không xê dịch. Các quan đều lo sợ, Đông Phương Sóc bèn bảo lấy rượu rót lên nó, rót hơn chục bình rượu thì nó mới tiêu đi. Đế hỏi nguyên cớ, Đông Phương Sóc đáp rằng: “Thứ này gọi là ưu, do hoạn sinh ra. Nơi này là thuộc đất nhà tù của nhà Tần. Những tù nhân tụ tập ở đây, uống rượu quên sầu, cho nên nó có thể nhờ rượu mà tiêu đi”. Hán Vũ Đế đáp: “Khanh quả là người uyên thâm, việc này mà cũng biết ư?”

 

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/259386Ngày đăng: 04-07-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.