Đơn ca nam: Chân ngôn cứu thế[ChanhKien.org]

 

Tác giả

Soạn lời: Đóa Đóa Hoa Sen

Soạn nhạc: Như Sơ

Tổng hợp: Như Thủy

Biểu diễn: Phúc âm

Nhạc MP3: download

 

Chân ngôn cứu thế

Chúng Thần vạn Vương nhìn thiên hạ

Theo Thầy Chính Pháp xuống thế gian

Vì cứu chúng sinh xuống bể khổ

Trải qua vạn kiếp nay gặp nhau

Hồng triều loạn thế gần trăm năm

Yêu ma quỷ quái loạn thế gian

Táng tận lương tâm gieo độc tố

Đi theo tà ác hậu quả thảm

Độc (ác) nhất (là) bức hại Pháp Luân Công

Cướp mổ nội tạng tội tày trời

Thiên nộ nhân oán họa khắp nơi

Dịch bệnh hoành hành khắp bốn phương

Người (theo) tà đảng mù quáng hối hả

Hủy hoại cuộc sống và sức khỏe

Pháp Luân cứu thế (xoay) chuyển thiên địa

Chín chữ chân ngôn nhớ trong lòng

Đừng bỏ lỡ lời khuyên tốt của đệ tử Đại Pháp

Đại Pháp đã hồng truyền toàn thế giới

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/258067


Ngày đăng: 19-07-2020