Làn điệu dân ca Đông Bắc: Hóa ra cứu người chính là Pháp Luân CôngSáng tác và biểu diễn: Tân Nhạc

Tiểu khúc dân gian đông bắc Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Trong đại dịch, ai đang cứu người, ai đang hại người

Phần mềm nho nhỏ truyền bốn phương, truyền bốn phương.

Giúp chúng ta mở ra trang mạng chân tướng, trang mạng chân tướng.

Mở đôi mắt ra nhìn thế giới, ồ! Hóa ra kẻ hại người chính là Trung Cộng.

Dần dần tỉnh ngộ hiểu chân tướng, hiểu chân tướng.

Trời diệt Trung Cộng hãy mau thoái Đảng, mau thoái Đảng.

Tam thoái ấy lời tuyên bố nào hãy mau mau viết,

Không nên làm vật bồi táng chôn cùng tà đảng.

Ngàn lời cảm ơn Pháp Luân Công. Mạo hiểm nguy để truyền chân tướng, truyền chân tướng.

Trung Cộng ấy đang ra sức hại người, ồ! Hóa ra cứu người là Pháp Luân Công.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/257590Ngày đăng: 06-04-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.