Tiểu khúc: Thì ra Pháp Luân Công đang cứu ngườiSáng tác và biểu diễn: Tân Nhạc

Tiểu khúc dân gian đông bắc Trung Quốc

 

[ChanhKien.org]

Đại dịch trước mắt, ai đang cứu người, ai đang hại người.

Phần mềm nhỏ truyền khắp bốn phương, khắp bốn phương.

Để chúng ta mở ra trang website chân tướng, trang website chân tướng.

Mở mắt ra xem, mà nhìn thế giới, ai ya! Thì ra ĐCSTQ đang hại người.

Dần dần hiểu rõ chân tướng mà tỉnh ngộ, minh bạch chân tướng.

Trời diệt Trung Cộng mau thoái đảng, mau thoái đảng.

Tam thoái a, mau mau viết xuống hoá danh thanh minh nào, ai ya!

Đừng làm người bồi táng theo ĐCSTQ.

Ngàn vạn cảm ân Pháp Luân Công.

Mạo hiểm bức hại để đem tặng tài liệu chân tướng, tặng tài liệu chân tướng.

Trung Cộng a, nó ra sức hại hết người tốt, ai ya!

Thì ra a, cứu người là Pháp Luân Công.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/257590Ngày đăng: 06-04-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.