Ca khúc: Tâm nguyệnTác giả: Đức Khoan

Lời nhạc / dương cầm: Giải Hiểu Thanh

Giọng ca nam : Ngô Chính Hàn, Hồng Chủ Nhất

Giọng ca nữ: Tôn Tương Thanh, Tạ Văn Kỳ 

Định dạng MP3: Tâm Nguyện

Ca từ:

Trải qua thu đông lẫn xuân hạ, nghênh đón ban mai, tiễn ráng chiều.

Đường nhỏ trong thôn chân in dấu, nhà cao thành thị mồ hôi rơi.

Truyền rộng Phúc Âm trừ yêu khí, chân tướng vang vọng tan giá băng.

Từng niệm thuần chính chói lòa kim quang, từng chữ châu ngọc thốt liên hoa.

Dọc đường cất bước mau mau lẹ, lo lắng cho an nguy của người đời.

Cấp tốc truyền hồng ân Thánh Chủ, hãy nắm chắc thời gian cơ duyên.

Bao nhiêu gian khổ không màng tới, cứu người trong nạn mới là việc lớn lao.

Cát bụi đầy mặt chẳng chùn bước, nguyện đem chân phúc đến muôn nhà.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2013/09/14/121061.心愿(20131127更新).html


Ngày đăng: 07-07-2015