Bài hát: Hoa senCa từ: Đệ tử Đại Pháp trong ngục

Soạn nhạc: Liêu Chân Bội

Biểu diễn: Chúc Gia Kỳ 

Định dạng MP3: Hà Hoa

 

Ca từ:

Hoa sen mọc giữa nơi bùn lầy

Không vướng bụi trần đẹp thanh tao

Hoa tươi lá biếc cùng đua nở

Giữ mình trong sạch khỏa nước xanh

Phong ba bão táp lòng chẳng sợ

Mưa tạnh trời quang tự sạch thân

Gửi tặng đồng tu tỏ tâm nguyện

Đừng quên trợ Sư việc thế gian.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2005/11/18/109212.荷花.html


Ngày đăng: 23-07-2015