Hợp ca: Tam thoái tránh đại nạn[ChanhKien.org]

Lời: Hải Võng, Uy Chấn

Nhạc: Hồng Ba

Biểu diễn: Đoàn hợp ca Đồng Tụng

Định dạng MP3: Tam thoái đào đại tai

Ca từ:

Tránh đại nạn, tránh đại kiếp,

Đảng, đoàn, đội tất cả đều thoái xuất lai.

Giải trừ lời thề độc, xỏa bỏ con dấu thú,

Từ trong cạm bẫy chết người thoái xuất lai.

Trời diệt ma đỏ, cứu người tốt,

Tam thoái giữ mạng, trời an bài.

Thoái mau lên, thoái mau lên,

Cùng nhau hướng về thời đại mới.

Thoái mau lên, thoái mau lên,

Cả làng cả xóm thoái mau lên.

Dịch từ: www.zhengjian.org/2013/02/10/116770.三退逃大灾(合唱).htmlNgày đăng: 15-06-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.