Tập ca khúc Thiên Âm I: “Pháp chính càn khôn”[Chanhkien.org]

Lời: Vịnh Thanh
Nhạc: Thần Quang
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Hán)

法正乾坤

多少年来,
我们一直在徘徊;
多少年来,
我们一直在等待;
今天, 我们心在欢歌,
今天,我们精神振奋,
看那! 看那! 看那!
法轮已经降临!
多少年来,
我们在迷失之中;
多少年来,
我们一直在找寻。
今天,我们已经找到,
今天,我们欢呼阵阵,
看那! 看那! 看那!
法轮正在转动!
你看这真,
你看这善,
你看这忍,
把乾坤拨正!

(Tiếng Anh)

Falun Dafa Is Ruling

For so many years,
We have been wandering.
For so many years,
We have been waiting.
Today, our hearts are singing,
Today, our spirit is rising,
Shining, shining, shining,
The Falun is coming!
For so many years,
We have been wondering.
For so many years,
We have been seeking.
Today, we are seeing,
we are seeing,
Today, we are cheering,
we are cheering,
Shining, shining, shining,
The Falun is turning!
The Truthfulness,
The Compassion,
The Tolerance,
They are ruling!

(Hán Việt)

Pháp chính càn khôn

Đa thiểu niên lai,
Ngã môn nhất trực tại hồi bồi;
Đa thiểu niên lai,
Ngã môn nhất trực tại đẳng đãi;
Kim thiên, ngã môn tâm tại hoan ca,
Kim thiên, ngã môn tinh thần chấn phấn,
Khán na! Khán na! Khán na!
Pháp Luân dĩ kinh giáng lâm!
Đa thiểu niên lai,
Ngã môn tại mê thất chi trung;
Đa thiểu niên lai,
Ngã môn nhất trực tại trảo tầm.
Kim thiên, ngã môn dĩ kinh trảo đáo,
Kim thiên, ngã môn hoan hô trận trận,
Khán na! Khán na! Khán na!
Pháp Luân chính tại chuyển động!
Nhĩ khán giá Chân,
Nhĩ khán giá Thiện,
Nhĩ khán giá Nhẫn,
Bả càn khôn bát chính!

(Tạm dịch)

Pháp chính càn khôn

Bao nhiêu năm qua,
Chúng ta luôn lang thang;
Bao nhiêu năm qua,
Chúng ta luôn đợi chờ;
Hôm nay, trái tim chúng ta hoan ca,
Hôm nay, tinh thần chúng ta phấn chấn,
Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem!
Pháp Luân đã đến rồi!
Bao nhiêu năm qua;
Chúng ta trong mê lạc,
Bao nhiêu năm qua;
Chúng ta luôn tìm kiếm,
Hôm nay, chúng ta đã tìm thấy,
Hôm nay, chúng ta mừng khôn xiết,
Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem!
Pháp Luân đang xoay chuyển!
Bạn nhìn Chân kia,
Bạn nhìn Thiện kia,
Bạn nhìn Nhẫn kia,
Đang chính lại càn khôn!

Diễn xướng: Quan Quý Mẫn

Download Mp3

Nhạc đệm:

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/fazhengqiankun.htmlNgày đăng: 04-09-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.