Tập ca khúc Thiên Âm I: “Pháp Luân Đại Pháp đến nhân gian”[Chanhkien.org]

Lời: Trâu Tiểu Quần
Nhạc: Quan Quý Mẫn
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Hán)

轮大法到人间

千万年的求索,千万年的呼唤,千万年的期盼,千万年的思念。
就在这一天,就在这一天,法轮大法到人间,降临到人间,
迎来这一天,难忘这一天,千万年的分离苦,相见在今天。
千万年的分离苦,相见在今天。

千万年的求索,千万年的呼唤,千万年的期盼,千万年的思念。
美好的这一天,灿烂的这一天,法轮大法到人间,降临到人间,
金光闪闪,光辉无限,我们随你到永远,随你到永远。
我们随你到永远,随你到永远。
随你到永远。

(Hán Việt)

Pháp Luân Đại Pháp đáo nhân gian

Thiên vạn niên đích cầu tác, thiên vạn niên đích hô hoán,
Thiên vạn niên đích kỳ phán, thiên vạn niên đích tư niệm.
Tựu tại giá nhất thiên, tựu tại giá nhất thiên,
Pháp Luân Đại Pháp đáo nhân gian, giáng lâm đáo nhân gian,
Nghênh lai giá nhất thiên, nan vong giá nhất thiên,
Thiên vạn niên đích phân ly khổ, tương kiến tại kim thiên.
Thiên vạn niên đích phân ly khổ, tương kiến tại kim thiên.

Thiên vạn niên đích cầu tác, thiên vạn niên đích hô hoán,
Thiên vạn niên đích kỳ phán, thiên vạn niên đích tư niệm.
Mỹ hảo đích giá nhất thiên, xán lạn đích giá nhất thiên,
Pháp Luân Đại Pháp đáo nhân gian, giáng lâm đáo nhân gian,
Kim quang thiểm thiểm, quang huy vô hạn,
Ngã môn tùy nhĩ đáo vĩnh viễn, tùy nhĩ đáo vĩnh viễn.
Ngã môn tùy nhĩ đáo vĩnh viễn, tùy nhĩ đáo vĩnh viễn.
Tùy nhĩ đáo vĩnh viễn.

(Tạm dịch)

Pháp Luân Đại Pháp đến nhân gian

Tìm kiếm nghìn vạn năm, kêu gọi nghìn vạn năm,
Trông ngóng nghìn vạn năm, mong nhớ nghìn vạn năm.
Chính tại ngày hôm nay, chính tại ngày hôm nay,
Pháp Luân Đại Pháp đến nhân gian, giáng lâm đến nhân gian.
Nghênh đón ngày hôm nay, khó quên ngày hôm nay,
Khổ chia ly nghìn vạn năm, gặp nhau ngày hôm nay.
Khổ chia ly nghìn vạn năm, gặp nhau ngày hôm nay.

Tìm kiếm nghìn vạn năm, kêu gọi nghìn vạn năm,
Trông ngóng nghìn vạn năm, mong nhớ nghìn vạn năm.
Tốt đẹp ngày hôm nay, huy hoàng ngày hôm nay,
Pháp Luân Đại Pháp đến nhân gian, giáng lâm đến nhân gian.
Hào quang lấp lánh, tỏa sáng vô hạn,
Chúng con cùng Ngài đến mãi mãi, cùng Ngài đến mãi mãi.
Chúng con cùng Ngài đến mãi mãi, cùng Ngài đến mãi mãi.
Cùng Ngài đến mãi mãi.

Diễn xướng:

Download Mp3

Nhạc đệm:

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/falundafadaorenjian.htmlNgày đăng: 21-08-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.