Nhạc khúc: “Thiên ngoại phi tiên”[Chanhkien.org]

Soạn nhạc: Nhạc Dung
Phối khí: Giải Hiểu Tinh

Download MP3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/125847Ngày đăng: 23-01-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.