Tập ca khúc Thiên Âm I: “Quá quan”[Chanhkien.org]

Lời: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
Nhạc: Tu Nhạc
Ca phổ: ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Tiếng Trung)

过关

人间自古行路难,
喜得大法破迷团。
纵有万魔层层挡,
冲破关山重重拦。

千古缘,一线牵,
弟子身比磐石坚。
他日风平光明显,
朗朗乾坤路几千。

(Phiên âm Hán Việt)

Quá quan

Nhân gian tự cổ hành lộ nan,
Hỉ đắc Đại Pháp phá mê đoàn.
Tung hữu vạn ma tầng tầng đáng,
Xung phá quan sơn trùng trùng lan.

Thiên cổ duyên, nhất tuyến khiên,
Đệ tử thân tỉ bàn thạch kiên.
Tha nhật phong bình quang minh hiển,
Lãng lãng càn khôn lộ kỷ thiên.

(Tiếng Anh)

Passing Tribulation

Since ancient times there has been a rough road for mankind.
Being joyful with Dafa breaks through the enigma.
Obstructed by layers and layers of a thousand evils,
break through the mountain, pass the tribulation.

Fate from ancient times, connected with a string.
Disciples are firmer than stone.
Tomorrow the wind will subside and brightness will show.
A thousand roads in the whole bright Cosmos.

(Tạm dịch)

Vượt quan

Nhân gian vốn dĩ đường gian nan,
Mừng đắc Đại Pháp phá mê đoàn.
Mặc có vạn ma tầng tầng cản,
Phá vỡ quan sơn trùng trùng ngăn.

Thiên cổ duyên, sợi chỉ xuyên.
Đệ tử thân như bàn thạch kiên.
Mai ngày gió lặng quang minh hiển,
Trời đất sáng trong lộ kỷ thiên.

Ghi chú của người dịch:

Lãng lãng: trong sáng, tươi sáng. Mê đoàn: những thứ mê hoặc. Quan sơn: quan ải và núi non, chỉ chung những trở ngại ngăn cản đường người tiến bước. Nhất tuyến khiên: một sợi chỉ xuyên suốt, nối liền các mối nhân duyên. Thiên cổ: nghìn đời, nghìn xưa. Bàn thạch: tảng đá. Lộ kỷ thiên: hiển lộ biết bao nhiêu; thiên: ngàn, nghìn, nhiều.

Diễn xướng: Khương Mẫn

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/guoguan.htmlNgày đăng: 12-12-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.