Tập ca khúc Thiên Âm I: “Nhất tự ca”[Chanhkien.org]

Lời: Vịnh Thanh
Nhạc: Tu Nhạc
Ca phổ: ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Tiếng Trung)

一字歌

一师一法一亿徒,
一生一世一部书。
一关一难一层天,
一信一念一归途。

(Phiên âm Pinyin)

Yī zì gē

Yī Shī yī Fǎ yī yì tú,
Yī shēng yī shì yī bù shū.
Yī guān yī nàn yī céng tiān,
Yī xìn yī niàn yī guītú.

(Phiên âm Hán Việt)

Nhất tự ca

Nhất Sư nhất Pháp nhất ức đồ,
Nhất sinh nhất thế nhất bộ thư.
Nhất quan nhất nạn nhất tầng thiên,
Nhất tín nhất niệm nhất quy đồ.

(Tiếng Anh)

The Song of One

One Teacher one Fa one hundred million disciples,
One life one lifetime one book of teachings.
One trial one tribulation one level of Heaven,
One belief one faith one path to return home.

(Tạm dịch)

Bài hát chữ “nhất”

Một Sư phụ một bộ Pháp một trăm triệu đệ tử,
Một đời người một kiếp sống một bộ sách.
Một quan ải một nạn một tầng trời,
Một niềm tin một niệm một con đường trở về.

Diễn xướng: Khương Mẫn

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/yizige.htmlNgày đăng: 28-11-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.