Tập ca khúc Thiên Âm I: “Thôi Bối Đồ”[Chanhkien.org]

Lời: Lý Thuần Phong
Nhạc: Tu Nhạc
Ca phổ: ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

茫茫天数此中求
世道兴衰不自由
万万千千说不尽
不如推背去归休

(Hán Việt)

Mang mang thiên số thử trung cầu,
Thế đạo hưng suy bất tự do.
Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận,
Bất như thôi bối khứ quy hưu.

(Tiếng Anh)

Searching endlessly for an answer in the boundless cosmos
Not knowing that the world’s fortunes are beyond them
Everyone has something different to say
None as true as the Tuibei prophecy

(Tạm dịch)

Tìm kiếm mãi câu trả lời trong vũ trụ bao la,
Đâu biết rằng định số nằm ngoài tầm hiểu biết.
Mỗi người đều có cách nói riêng của mình,
Nhưng không gì chân thật như tiên tri Thôi Bối Đồ.

Diễn xướng: Dương Kiến Sinh

Download Mp3

Dịch từ:

http://media.zhengjian.org/media/songbook/tuibeitu.htmlNgày đăng: 13-09-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.