Tập ca khúc Thiên Âm I: “Cổ quái ca”[Chanhkien.org]

Lời: Tân Vận
Nhạc: Tân Vận
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Hán)

古怪歌

如今怪事多,
我来说一说:
六月里来下大雪,
水里的鱼儿爬上坡,
怪事多,怪事多。

好人被关进监,
真话不许说。
教人向善成罪过,
编造的瞎话一大箩,
漏洞多,漏洞多。

警察在天安门
背着灭火器巡逻。
塑料瓶儿烧不破,
气管割开了还唱歌,
没见过,没见过。

听了古怪歌,
想一想为什么?
纸写的谎言一戳就破,
人生道路莫走错,
莫走错,莫走错。

(Hán Việt)

Cổ quái ca

Như kim quái sự đa,
Ngã lai thuyết nhất thuyết:
Lục nguyệt lý lai hạ đại tuyết,
Thủy lý đích ngư nhi ba thượng pha,
Quái sự đa, quái sự đa.

Hảo nhân bị quan tiến giam,
Chân thoại bất hứa thuyết.
Giáo nhân hướng Thiện thành tội quá,
Biên tạo đích hạt thoại nhất đại la,
Lậu động đa, lậu động đa.

Cảnh sát tại Thiên An Môn
Bối trước diệt hỏa khí tuần la.
Tố liêu bình như thiêu bất phá,
Khí quản cát khai liễu hoàn xướng ca,
Một kiến qua, một kiến qua.

Thính liễu cổ quái ca,
Tưởng nhất tưởng vi thập ma?
Chỉ tả đích hoang ngôn nhất trạc tựu phá,
Nhân sinh đạo lộ mạc tẩu thác,
Mạc tẩu thác, mạc tẩu thác.

(Pinyin)

Gǔguài gē

Rújīn guàishì duō,
Wǒ lái shuō yī shuō:
Liù yuè lǐ lái xià dàxuě,
Shuǐ lǐ dí yú ér pá shàng pō,
Guàishì duō, guàishì duō.

Hǎorén bèi guān jìn jiān,
Zhēn huà bùxǔ shuō.
Jiào rén xiàngshàn chéng zuì·guo,
Biānzào dí xiāhuà yī dà luó,
Lòudòng duō, lòudòng duō.

Jǐngchá zài Tiānānmén
Bēi ·zhe mièhuǒqì xúnluó.
Sùliào píng ér shāo bú pò,
Qìguǎn gēkāi liǎo hái chànggē,
Méi jiàn guo, méi jiàn guo.

Tīng liǎo gǔguài gē,
Xiǎng yī xiǎng wèishén·me?
Zhǐ xiě dí huǎngyán yī chuō chuō pò,
Rénshēng dàolù mò zǒu cuò,
Mò zǒu cuò, mò zǒu cuò.

(Tiếng Anh)

Isn’t It Strange?
(Song of Absurdity)

Nowadays a lot of strange things are happening,
Let me make a list:
A heavy snow falls in June,
And fish from the water climb up a hill, climb up a hill,
How many strange things have happened! How many strange things have happened!

Good people are thrown in prison,
People aren’t allowed to tell the truth.
Teaching people to be good is a crime,
Loads of lies everywhere, loads of lies everywhere,
Lies with so many holes, with so many holes!

Police patrolled Tiananmen Square
Carrying fire extinguishers on their backs.
Plastics bottles not damaged in a fire,
With the trachea open, you can still sing songs, still sing songs,
These I haven’t seen before, haven’t seen before!

After hearing this song,
Why don’t you think about what’s happening?
Lies made of paper, fall apart with just a poke,
On the road of life, don’t go down the wrong path!
On the road of life, don’t go down the wrong path!

(Tạm dịch)

Bài hát kỳ lạ

Ngày nay chuyện lạ thật nhiều,
Để tôi nói cho mà nghe:
Tuyết lớn rơi giữa tháng Sáu,
Cá dưới nước bò lên đồi,
Việc lạ nhiều, việc lạ nhiều.

Người tốt bị giam trong ngục,
Lời thật không được phép nói.
Dạy người hướng Thiện trở thành tội,
Lời dối bịa đặt ở khắp nơi,
Sơ hở nhiều, sơ hở nhiều.

Cảnh sát trên Thiên An Môn
Vác bình chữa cháy tuần tra.
Chai nhựa lửa đốt mà không hỏng,
Khí quản cắt lìa vẫn hát ca,
Chưa từng thấy, chưa từng thấy.

Nghe xong bài hát kỳ lạ này,
Thử nghĩ xem là tại vì sao?
Lời dối viết ra bị chọc vỡ,
Con đường đời người chớ đi sai,
Chớ đi sai, chớ đi sai.

Diễn xướng: Đệ tử Đại Pháp

Download Mp3

Nhạc đệm:

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/guguaige.htmlNgày đăng: 17-08-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.