Nhạc hòa tấu: “Phật Chủ hạ thế”[Chanhkien.org]

Độ dài: 5 phút 02
Tác giả: Lời/Văn Tuyết, nhạc/Văn Tuyết

Lời bài hát:

(Hán Việt)

Nhất luân kim quang chiếu lượng liễu vũ trụ mang mang,
Chủ Phật hạ thế, thiên địa đồng hướng.

Phật ân hạo đãng từ bi hoài,
Tầng tầng hạ thế, lai đáo liễu phàm trần.

Vũ trụ chi Chủ, chí cao vô thượng,
Vi bát chính càn khôn, hồng truyền Đại Pháp.

Thao bất hoàn đích nhân gian khổ a,
Lịch bất tận đích vạn bàn nan.
Nhân gian khổ, vạn bàn nan,
Thiên nan vạn khổ chính càn khôn, chính càn khôn.

(Tạm dịch)

Một bánh xe kim quang chiếu rọi vũ trụ mênh mông,
Phật Chủ hạ thế, trời đất đồng hướng.

Phật ân hạo đãng mang theo từ bi,
Hạ thế từng tầng, tới cõi phàm trần.

Chủ của vũ trụ, tối cao vô thượng,
Để quy chính càn khôn, hồng truyền Đại Pháp.

Lo không hết nỗi khổ của nhân gian,
Trải không hết khó nạn của nhân gian.
Tất cả gian khổ khó nạn của nhân gian,
Nghìn nan vạn khổ chính càn khôn, chính càn khôn.

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2006/0605/26410.html


Ngày đăng: 12-07-2013