Nhạc hòa tấu: “Pháp Luân Thánh Vương”[Chanhkien.org]

Độ dài: 2 phút 54
Tác giả: Lời/Quan Quý Mẫn, nhạc/Đàm Tuấn Nghị, phối khí: Hồng Ba

Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2011/0405/26983.htmlNgày đăng: 06-07-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.