Hành khúc: “Trời diệt Trung Cộng” (bản mới)[Chanhkien.org]

Độ dài: 2 phút 12
Tác giả: Lời/Sa Bàn, nhạc/Tân Nhạc
Diễn xướng: Tân Nhạc

Lời bài hát:

一浪高一浪,退出邪恶党。
巨浪不可挡,中共即将亡。
中共罪滔天,神将大审判。
天要灭中共,退党保平安。

(Hán Việt)

Nhất lãng cao nhất lãng, thoái xuất tà ác đảng.
Cự lãng bất khả đáng, Trung Cộng tức tương vong.
Trung Cộng tội thao thiên, Thần tương đại thẩm phán.
Thiên yếu diệt Trung Cộng, thoái đảng bảo bình an.

(Tạm dịch)

Làn sóng lớn vĩ đại, thoái xuất đảng tà ác.
Sóng lớn không thể cản, Trung Cộng sắp diệt vong.
Trung Cộng tội ngất trời, Thần sắp đại thẩm phán.
Trời sẽ diệt Trung Cộng, thoái đảng giữ bình an.

Ghi chú của tác giả: Làn sóng tam thoái dâng lên tại Cửu Châu, như hoa rơi vào nước chảy về Đông. Tới nay số người thoái đảng đã hơn 100 triệu.

Bản hành khúc “Trời diệt Trung Cộng” mới này, lấy theo quân nhạc hùng tráng, đệm thêm giọng ca lảnh lót, mang theo Thần uy, triển hiện cảnh sắc tráng lệ giữa thiên thượng và nhân gian khi Trung Cộng diệt vong. Đồng thời, bài hát cũng mang theo từ bi và uy nghiêm của Thần, nói lớn với mọi người “Trời diệt Trung Cộng, thoái đảng bảo mệnh”.

Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/gequ/zhongwengequ/nanshengduchang/2011/1005/27079.htmlNgày đăng: 20-07-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.