Diễn tấu Piano: “Trợ Sư Chính Pháp”[Chanhkien.org]

Tác giả: Nhạc Hải Thần Câu

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118676Ngày đăng: 16-06-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.