Ca khúc: “Lẽ nào là ngẫu nhiên”[Chanhkien.org]

Sáng tác lời: Hiểu Thạch
Sáng tác nhạc: Hiểu Thạch
Diễn xướng: Đường Lệ
Phối khí: Tiểu Khiết

Lời bài hát:

1.

中华文明古国, 五千年历史长河,
朝朝代代有高人, 未来大事掌中握.
唐朝的推背图, 诸葛亮的马前课,
北宋的梅花诗, 刘伯温的烧餠歌.
法国的诸世纪, 韩国的格庵遗录,
更有那圣经启示录, 都把那玄机说.
古今中外所有预言, 都指向这一刻,
冥冥之中谁安排, 难道是巧合?
难道是巧合?

2.

恶龙气数尽, 历史上早预测,
灭中共是天意, 上天早定夺.
贵州的平塘县, 亡共巨石从天落,
荒山野岭人烟稀, 两亿年前谁人刻?
三千年一现的佛花优昙婆罗,
如今四海处处开, 告知天下已劫末.
三退给天看, 天眼能识得,
劝君快快离险境, 无暇再蹉跎.
无暇再蹉跎.

(Phiên âm Hán Việt)

1.

Trung Hoa văn minh cổ quốc, Ngũ thiên niên lịch sử trường hà,
Triều triều đại đại hữu cao nhân, Vị lai đại sự chưởng trung ác.
Đường triều đích Thôi Bối Đồ, Gia Cát Lượng đích Mã Tiền Khóa,
Bắc Tống đích Mai Hoa Thi, Lưu Bá Ôn đích Thiêu Bính Ca.
Pháp quốc đích Chư Thế Kỷ, Hàn Quốc đích Cách Am Di Lục,
Cánh hữu na Thánh Kinh Khải Thị Lục, Đô bả na huyền cơ thuyết.
Cổ kim Trung ngoại sở hữu dự ngôn, Đô chỉ hướng giá nhất khắc,
Minh minh chi trung thùy an bài, Nan đạo thị xảo hợp?
Nan đạo thị xảo hợp?

2.

Ác long khí số tận, Lịch sử thượng tảo dự trắc,
Diệt Trung Cộng thị Thiên ý, Thượng thiên tảo định đoạt.
Quý Châu đích Bình Đường huyện, Vong cộng cự thạch tùng thiên lạc,
Hoang sơn dã lĩnh nhân yên hi, Lưỡng ức niên tiền thùy nhân khắc?
Tam thiên niên nhất hiện đích Phật hoa Ưu Đàm Bà La,
Như kim tứ hải xứ xứ khai, Cáo tri thiên hạ dĩ kiếp mạt.
Tam thoái cấp Thiên khán, Thiên nhãn năng thức đắc,
Khuyến quân khoái khoái ly hiểm cảnh, Vô hạ tái tha đà.
Vô hạ tái tha đà.

(Tạm dịch)

1.

Văn minh nước Trung Hoa cổ xưa, Dòng sông dài lịch sử 5.000 năm,
Mỗi triều đại đều có cao nhân, Đại sự vị lai nắm trong bàn tay.
Thôi Bối Đồ triều Đường, Mã Tiền Khóa của Gia Cát Lượng,
Mai Hoa Thi thời Bắc Tống, Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn.
Các Thế Kỷ của Pháp, Cách Am Di Lục của Hàn Quốc,
Còn có Thánh Kinh Khải Huyền, Đều đem huyền cơ ra nói.
Mọi dự ngôn cổ kim Trung ngoại, Đều chỉ hướng về khoảnh khắc này,
Từ xa xưa hỏi ai đã an bài, Lẽ nào là ngẫu nhiên?
Lẽ nào là ngẫu nhiên?

2.

Ác long khí số hết, Lịch sử sớm dự đoán,
Diệt Trung Cộng là Thiên ý, Thiên thượng sớm định đoạt.
Ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu, Tảng đá lớn diệt cộng từ trời rơi xuống,
Chốn núi non hoang vu nhà cửa thưa thớt, Hai trăm triệu năm trước hỏi ai đã khắc?
Hoa Phật Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần,
Hôm nay đang nở khắp nơi ở bốn biển, Nói cho thiên hạ biết đã kiếp mạt.
Tam thoái cho Trời xem, Thiên nhãn có thể biết,
Khuyên bạn mau mau rời nguy hiểm, Đừng lại lưỡng lự nữa.
Đừng lại lưỡng lự nữa.

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/109882Ngày đăng: 07-06-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.