MTV mừng ngày 13/5: Xuân quy (diễn tấu Viôlông)[Chanhkien.org]

Sáng tác nhạc: Hồng Ba
Chế tác hình: Vấn Phương

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118459Ngày đăng: 05-05-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.