Ca khúc: “Thiên thư”[Chanhkien.org]

Lời: Tần Mộng Tô
Soạn nhạc: Tu Nhạc
Diễn xướng: Bạch Tuyết

Lời bài hát:

负债累累业满身
旷宇茫茫坠落沉
六道轮回挣扎苦
红尘路上满泪痕

万古机缘遇师尊
得赐天书《转法轮》
同化大法真善忍
随师慈悲救世人

(Phiên âm Hán Việt)

Phụ trái luy luy nghiệp mãn thân
Khoáng vũ mang mang trụy lạc trầm
Lục đạo luân hồi tranh trát khổ
Hồng trần lộ thượng mãn lệ ngân

Vạn cổ cơ duyên ngộ Sư tôn
Đắc tứ thiên thư «Chuyển Pháp Luân» (*)
Đồng hóa Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn
Tùy Sư từ bi cứu thế nhân

(Tiếng Anh)

Burdened with enormous debts
Karma all over our bodies
Vast is the cosmos
We fell into the dirty secular world
Struggling in the six paths of reincarnation
We were lost in tears of desperation

Master reappears to cleanse us pure
Bestows upon us the heavenly book of Zhuan Falun
Assimilated into truth, compassion, and forbearance
Following master
We save the sentient beings

(Diễn nghĩa)

Nợ nghiệp chồng chất đầy khắp xác thân
Rơi xuống chìm trong vũ trụ mênh mông
Khổ đấu tranh trong sáu nẻo luân hồi
Trên cõi thế gian đôi mắt ngấn lệ

Cơ duyên vạn cổ gặp được Sư tôn
Ban cho cuốn sách trời «Chuyển Pháp Luân»
Đồng hóa với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn
Theo Sư phụ từ bi cứu người đời

(Tạm dịch)

Nợ nghiệp chồng chất đầy khắp thân
Vũ trụ mênh mang rớt xuống dần
Tranh giành sáu nẻo luân hồi khổ
Lạc cõi hồng trần giọt lệ ngân

Cơ duyên vạn cổ gặp Sư tôn
Được ban thiên thư «Chuyển Pháp Luân»
Đồng hóa Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn
Theo Thầy từ bi cứu thế nhân

(*) thiên thư: sách trời, sách của trời, cuốn sách đến từ trời

Download Mp3

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/96862Ngày đăng: 12-04-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.