Ca khúc: “Hồi quy lộ”[Chanhkien.org]

Lời: Đại Địa
Sáng tác nhạc: Đại Địa
Diễn xướng: Bạch Tuyết
Ca phổ: ca phổ [.gif]

Lời bài hát:

漫漫人生路,何处是归途;
千年轮回尘缘处,苦中不知苦。
“法轮天地旋”,铺就回归路;
苦海无涯大法度,众生快醒悟。
众生快醒悟,重返回归路;
机缘只一回,切莫再贻误。

良知善念在,好人得真福;
“正邪不分谤天法”[1],恶人必铲除。
今生逢大法,得法能得度;
心中存有“真、善、忍”,重返回归路。
众生快醒悟,重返回归路;
机缘只一回,切莫再贻误。
切莫再贻误。
切莫再贻误。

(Phiên âm Hán Việt)

Mạn mạn nhân sinh lộ, Hà xứ thị quy đồ;
Thiên niên luân hồi trần duyên xứ, Khổ trung bất tri khổ.
Pháp Luân thiên địa toàn”, Phô tựu hồi quy lộ;
Khổ hải vô nhai Đại Pháp độ, Chúng sinh khoái tỉnh ngộ.
Chúng sinh khoái tỉnh ngộ, Trùng phản hồi quy lộ;
Cơ duyên chỉ nhất hồi, Thiết mạc tái di ngộ.

Lương tri thiện niệm tại, Hảo nhân đắc chân phúc;
“Chính tà bất phân báng Thiên Pháp” [1], Ác nhân tất sạn trừ.
Kim sinh phùng Đại Pháp, Đắc Pháp năng đắc độ;
Tâm trung tồn hữu “Chân-Thiện-Nhẫn”, Trùng phản hồi quy lộ.
Chúng sinh khoái tỉnh ngộ, Trùng phản hồi quy lộ;
Cơ duyên chỉ nhất hồi, Thiết mạc tái di ngộ.
Thiết mạc tái di ngộ.
Thiết mạc tái di ngộ.

(Diễn nghĩa)

Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, hỏi đâu là đường về;
Nghìn năm luân hồi duyên trần gian, trong khổ không biết khổ.
Pháp Luân xoay trời đất”, bày ra con đường về;
Trong bể khổ vô bờ Đại Pháp cứu độ, chúng sinh mau tỉnh ngộ.
Chúng sinh mau tỉnh ngộ, trở lại đường quay về;
Cơ duyên chỉ đến một lần thôi, đừng lại để lỡ mất.

Thiện niệm trong lương tri, người tốt đắc chân phúc;
“Chính tà không phân phỉ báng Pháp của Trời” [1], kẻ ác bị tận trừ.
Đời này gặp Đại Pháp, đắc Pháp có thể đắc độ;
Trong tâm tồn chứa “Chân-Thiện-Nhẫn”, trở lại đường quay về.
Chúng sinh mau tỉnh ngộ, trở lại đường quay về;
Cơ duyên chỉ đến một lần thôi, đừng lại để lỡ mất.
Đừng lại để lỡ mất.
Đừng lại để lỡ mất.

[1] Trích từ bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí, “Thiện ác dĩ minh” trong Hồng Ngâm II.

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/96863Ngày đăng: 26-04-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.