Đồng thanh độc xướng: Thư gửi mẹ trong tù[Chanhkien.org]

Lời: Tiểu đệ tử tại Đại Lục
Sáng tác nhạc: Tân Vận
Diễn xướng: An Tâm
Phối khí: Hồng Ba

Lời bài hát:

Giữa mưa tuyết, trong sương giá, mẹ ơi mẹ có áo đông không? Vào ban đêm, trong giấc mơ, mẹ ơi con vẫn luôn mơ thấy mẹ…… Mẹ ơi, xin hãy an tâm, con biết tự chăm sóc bản thân; tâm con tu theo Đại Pháp, ý chí bất khả dời, ở đâu cứu độ người đời là có bóng dáng của con. Giữa làn gió, trong cơn mưa, mẹ ơi mẹ có phải chịu đủ hình phạt tàn khốc hay không? Đêm đen tối, rồi sẽ qua, mẹ hiền ơi mẹ phải kiên định. Mẹ ơi, xin hãy an tâm, “Chân-Thiện-Nhẫn” sung mãn tâm con; trải hết ma nạn không than khổ, bảo vệ Đại Pháp là niềm hạnh phúc của chúng ta!

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/116140


Ngày đăng: 29-03-2013