Ca khúc: Để sinh mệnh được cảm thụ (Phần 2)



[Chanhkien.org]

Lời: Tử Vân
Sáng tác nhạc: Lưu Thiệu San
Diễn xướng: Ngô Chính Hàn
Diễn tấu: Piano/Giải Hiểu Tinh

Lời bài hát:

Mở cửa sổ – để làn gió mát lướt qua bạn – mở cửa ra – để ánh mặt trời ôm ấp lấy bạn – bước ra ngoài – để sinh mệnh cảm thụ vĩnh viễn – khép mắt lại – để tư tưởng của Thần nhấc bạn bay bổng tự do – mở cửa sổ – để làn gió mát lướt qua bạn – mở cửa ra – để ánh mặt trời ôm ấp lấy bạn – bước ra ngoài – để sinh mệnh cảm thụ vĩnh viễn – khép mắt lại – để tư tưởng của Thần nhấc bạn bay bổng tự do – đây là mùa Xuân của sinh mệnh – đây là lý niệm của quy chân – Chân Thiện Nhẫn đã tịnh hóa tâm linh – để chúng ta cảm thụ nhiều hơn sự đẹp đẽ của sinh mệnh – mở cửa sổ – nghe được tin tức tốt lành – mở cửa ra – thấy được bạn đang mỉm cười – bước ra ngoài – để sinh mệnh cảm thụ thế giới – khép mắt lại – để niềm tin nhấc bạn bay bổng tự do – đây là bầu trời xanh của sinh mệnh – đây chính là cánh đồng hy vọng – Chân Thiện Nhẫn đầy ắp nhân gian – để chúng ta cảm thụ nhiều hơn vẻ đẹp của đất trời.

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110097


Ngày đăng: 22-03-2013