Sự thần thánh khi dụng tâm giao lưuTác giả: Tiểu Liên, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Sáng sớm hôm nay, trong mộng thấy rất nhiều đệ tử Đại Pháp đang giao lưu cùng nhau. Chỉ thấy những người phát biểu đều dùng chính niệm để nói, biến thành ánh kim quang; trường không gian tự thân vốn không rõ nét hoặc hơi lộn xộn, thuận theo việc anh dùng tâm giao lưu với mọi người, đem chỗ thiếu sót của mình nói ra, lại thăng hoa trong Pháp, thì những thứ đen đen tiêu giảm nhanh chóng. Ngoài ra lúc này Sư phụ cũng giúp anh thanh lý những thứ ấy, đồng thời gia trì chính niệm cho anh.

Còn những đồng tu đang nghe anh giao lưu, nếu dụng tâm nghe, lại dùng Đại Pháp để suy xét, thì tự thân cũng thăng hoa và nhảy vọt một bước lớn. Tại hiện trường hội giao lưu, vô số chúng Thần đang nhìn, rất nhiều Thần đều triển hiện thần tích để cổ vũ những người tu luyện.

Thông qua giấc mộng này, tôi ngộ ra rằng: Pháp hội là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu cấp cho chúng ta, là cực kỳ thần thánh và vĩ đại.

Chỉ là điều bản thân nhìn thấy trong mộng, xin mọi người lấy Pháp làm Thầy.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/112850


Ngày đăng: 26-01-2013