Tập ca khúc Thiên Âm I: “Ký ức về Đại Đường”[Chanhkien.org]

Lời: Thanh Âm, Nhạc: Hứa Căn Kiệt
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

大唐的记忆

千年的流韵 千年的迷离 千年的徘徊 千年的叹息
渭城朝雨新 阳关故人离 长歌古道行 大唐遗梦寻
渭城朝雨新 阳关故人还 长安今又现 大法度唐人

(Hán Việt)

Đại Đường đích ký ức

Thiên niên đích lưu vận, Thiên niên đích mê ly.
Thiên niên đích bồi hồi, Thiên niên đích tán tức.
Vị thành triêu vũ tân, Dương quan cố nhân ly.
Trường ca cổ đạo hành, Đại Đường di mộng tầm.
Vị thành triêu vũ tân, Dương quan cố nhân hoàn.
Trường An hựu kim hiện, Đại Pháp độ Đường nhân.

(Tiếng Anh)

Memory of the Great Tang Dynasty

Thousands of years of rhymes
Thousands of years of feeling lost and confused
Thousands of years of wandering up and down
Thousands of years of empty sighs
A new rain has fallen in the city
I have left old friends behind
As I walk down the ancient road singing
I search for the dreams of old that I left behind during the Tang Dynasty

A new rain has fallen in the city
I am returning to my old friends
The ancient capital of Chang’an is once again in front of me
Dafa is bringing salvation to people of the Tang Dynasty

(Tạm dịch)

Ký ức về Đại Đường

Dòng chảy cả ngàn năm, Mơ hồ cả ngàn năm.
Lưỡng lự cả ngàn năm, Than thở cả ngàn năm.
Mưa sớm trong thành Vị, Cố nhân rời ải Dương.
Trường ca khúc cổ đạo, Tìm lại giấc mộng Đường.
Mưa sớm trong thành Vị, Cố nhân về ải Dương.
Trường An nay tái hiện, Đại Pháp độ người Đường.

Diễn xướng:

Download Mp3

Nhạc đệm:

Download Mp3

Dịch từ:

http://media.zhengjian.org/media/songbook/datangdejiyi.htmlNgày đăng: 18-07-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.