Tập ca khúc Thiên Âm I: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”[Chanhkien.org]

Lời: Quan Quý Mẫn
Nhạc: Quan Quý Mẫn
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Hán)

法轮大法好
法轮大法好
法轮大法是正法
佛光普照

(Hán Việt)

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp,
Phật quang phổ chiếu.

(Phiên âm Pinyin)

Fǎlún Dàfǎ hǎo,
Fǎlún Dàfǎ hǎo,
Fǎlún Dàfǎ shì zhèng Fǎ,
Fóguāng pǔzhào.

(Tiếng Anh)

Falun Dafa is good,
Falun Dafa is good,
Falun Dafa is the righteous Fa [Law of the Universe],
The Buddha light illuminates everywhere.

Diễn xướng: Quan Quý Mẫn và Trâu Tiểu Quần

Download Mp3

Dịch từ:

http://media.zhengjian.org/media/songbook/falundafahao.html


Ngày đăng: 06-06-2012