Tập ca khúc Thiên Âm I: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”[Chanhkien.org]

Lời: Quan Quý Mẫn
Nhạc: Quan Quý Mẫn
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Hán)

法轮大法好
法轮大法好
法轮大法是正法
佛光普照

(Hán Việt)

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp,
Phật quang phổ chiếu.

(Phiên âm Pinyin)

Fǎlún Dàfǎ hǎo,
Fǎlún Dàfǎ hǎo,
Fǎlún Dàfǎ shì zhèng Fǎ,
Fóguāng pǔzhào.

(Tiếng Anh)

Falun Dafa is good,
Falun Dafa is good,
Falun Dafa is the righteous Fa [Law of the Universe],
The Buddha light illuminates everywhere.

Diễn xướng: Quan Quý Mẫn và Trâu Tiểu Quần

Download Mp3

Dịch từ:

https://media.zhengjian.org/media/songbook/falundafahao.htmlNgày đăng: 06-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.