Tập ca khúc Thiên Âm I: “Đến vì các bạn”[Chanhkien.org]

Lời: Kha Bối
Nhạc: Tâm Thanh
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Tiếng Anh)

Coming for You

Coming from far away,
Again and again, I come for you,
I come with love for you.
Precious Chinese people, please listen to my heart-felt voice,
Wonderful Falun Dafa, Falun Dafa Hao!
See the truth behind those lies.
Facing violence and danger,
Again and again,I come for you,
I come with love for you.
Precious Chinese people, do you know that the whole world says,
“Wonderful Falun Dafa, Falun Dafa Hao!”
Do not miss this precious chance.

Do not miss this precious chance, this precious chance!

(Tạm dịch)

Đến vì các bạn

Đến từ phương xa,
Một lần nữa, tôi đến vì các bạn,
Tôi đến vì tình yêu thương với các bạn.
Những người Trung Quốc trân quý, xin hãy nghe tiếng nói từ đáy lòng tôi,
Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời, Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Nhìn sự thật đằng sau những lời dối trá kia.
Đối mặt với bạo lực và nguy hiểm,
Một lần nữa, tôi đến vì các bạn,
Tôi đến vì tình yêu thương với các bạn.
Những người Trung Quốc trân quý, các bạn có biết cả thế giới đều nói,
Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời, Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu này,

Đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu này, cơ hội quý báu này!

Diễn xướng (năm ngôn ngữ):

Download Mp3

Dịch từ:

http://media.zhengjian.org/media/songbook/comingforyou.htmlNgày đăng: 20-06-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.