Nhạc khúc đàn Nhị: “Giảng chân tướng”—Tuyển đăng kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền

[Chanhkien.org]

Độ dài: 6 phút 20
Sáng tác: Tân Nhạc
Diễn tấu: Tân Nhạc

—Chuyển từ Minh Huệ Net (Minghui.org)

Nhạc khúc biểu hiện đệ tử Đại Pháp thông qua giảng chân tướng để phá trừ hoang ngôn của tà ác, giải khai tâm kết của thế nhân, chính niệm thanh trừ tà linh khống chế thế nhân. Cuối cùng thế nhân hiểu chân tướng và đắc cứu.

Nhạc khúc triển khai theo phương thức một hỏi một đáp, chủ đề từ bi ba lần xuất hiện, quán xuyến từ đầu tới cuối.

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/15/jiangzhenxiang.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/erhu/2012/0515/27132.html


Ngày đăng: 19-05-2012