Nhạc khúc đàn cổ tranh: “Hoán quy”—Tuyển đăng kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền

[Chanhkien.org]

Độ dài: 4 phút 39
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
Nhạc phổ: nhạc phổ [zip]

—Chuyển từ Minh Huệ Net (Minghui.org)

Tranh minh họa trong «Hồng Ngâm» của Sư phụ Lý Hồng Chí

Download: Mp3Ngày đăng: 19-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.