Nhạc khúc đàn cổ tranh: “Hoán quy”—Tuyển đăng kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền

[Chanhkien.org]

Độ dài: 4 phút 39
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
Nhạc phổ: nhạc phổ [zip]

—Chuyển từ Minh Huệ Net (Minghui.org)

Tranh minh họa trong «Hồng Ngâm» của Sư phụ Lý Hồng Chí

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/15/huangui.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/di/2012/0515/27133.html


Ngày đăng: 19-05-2012