Nhạc hòa tấu: “Đãi Xuân quy”—Tuyển đăng kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền

[Chanhkien.org]

Tên: Đãi Xuân quy (Đợi Xuân về)
Độ dài: 3 phút 45
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp Sydney
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp Sydney

—Chuyển từ Minh Huệ Net (Minghui.org)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/15/daichungui119kb.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2012/0515/27135.htmlNgày đăng: 23-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.