Nhạc hòa tấu: “Đãi Xuân quy”—Tuyển đăng kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền

[Chanhkien.org]

Tên: Đãi Xuân quy (Đợi Xuân về)
Độ dài: 3 phút 45
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp Sydney
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp Sydney

—Chuyển từ Minh Huệ Net (Minghui.org)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/15/daichungui119kb.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2012/0515/27135.html


Ngày đăng: 23-05-2012