Đồng ca: “Liên hoa tụng”[Chanhkien.org]

Độ dài: 3 phút 22
Tác giả: Lời/Tịnh Thực, nhạc/Tân Vận
Diễn xướng: Đoàn hợp xướng Đồng Tụng Sydney
Diễn tấu: Cao Nguyên

Ca phổ: ca phổ mới [pdf] (220kb) | ca phổ [pdf] (216kb)

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/gequ/zhongwengequ/dahechang/2003/1117/24557.htmlNgày đăng: 06-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.