Diễn tấu đàn Nhị: “Đầu Xuân”[Chanhkien.org]

Độ dài: 2 phút 21
Tác giả: lời/Vạn Cổ Duyên, nhạc/Tân Nhạc
Diễn tấu: Tân Nhạc

Thơ: Đầu Xuân

Đầu Xuân cành liễu hoán tân nhan
Hoa ngoài thư phòng gió hỏi han.
Chiếc gùi cùng ta bẻ sao Đẩu,
Chân tướng tặng cho người có duyên.
Trước vượt sông Đường Thần tiên chở,
Sau đến núi Nghiêu đại bi thôn.
Chúng sinh tỉnh giấc hương thơm ngát,
Mới biết nhân gian có chân Thần!

Lấy từ: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/9/254010.html

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/11/chunshangzhitou2.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/erhu/2012/0511/27128.html


Ngày đăng: 15-05-2012