Diễn tấu đàn Nhị: “Đầu Xuân”[Chanhkien.org]

Độ dài: 2 phút 21
Tác giả: lời/Vạn Cổ Duyên, nhạc/Tân Nhạc
Diễn tấu: Tân Nhạc

Thơ: Đầu Xuân

Đầu Xuân cành liễu hoán tân nhan
Hoa ngoài thư phòng gió hỏi han.
Chiếc gùi cùng ta bẻ sao Đẩu,
Chân tướng tặng cho người có duyên.
Trước vượt sông Đường Thần tiên chở,
Sau đến núi Nghiêu đại bi thôn.
Chúng sinh tỉnh giấc hương thơm ngát,
Mới biết nhân gian có chân Thần!

Lấy từ: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/9/254010.html

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/11/chunshangzhitou2.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/erhu/2012/0511/27128.htmlNgày đăng: 15-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.