Đại hợp xướng: “Nghênh hướng quang minh”—Chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại, mừng 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

[Chanhkien.org]

Độ dài: 4 phút 52
Sáng tác: Nhan Tĩnh Phân
Biểu diễn: Đệ tử Đại Pháp tại Đức
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân

Lời:

Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/05/14/yingxiangguangming_music.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2012/0514/27131.html


Ngày đăng: 23-05-2012