Đại hợp xướng: “Nghênh hướng quang minh”—Chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại, mừng 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

[Chanhkien.org]

Độ dài: 4 phút 52
Sáng tác: Nhan Tĩnh Phân
Biểu diễn: Đệ tử Đại Pháp tại Đức
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân

Lời:

Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Download: Mp3

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/116131Ngày đăng: 23-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.