Nhạc hòa tấu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (1)[Chanhkien.org]

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp
Ca phổ: [pdf] (240kb)

Lời bài hát:

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp,
Phật quang phổ chiếu.

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2002-8-17-falundafaisgood6.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2002/0817/18184.htmlNgày đăng: 26-04-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.