Nhạc hòa tấu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (2)[Chanhkien.org]

Độ dài: 2 phút 49
Phối khí: Hồng Ba

Lời bài hát:

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp,
Phật quang phổ chiếu.

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2009/05/14/fldfh-orchestra.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/gangqinqu/2009/0513/26874.html


Ngày đăng: 30-04-2012