Độc tấu đàn Tỳ Bà: “Xuân hiểu”[Chanhkien.org]

Tên: “Xuân hiểu” (Buổi sớm mùa Xuân)
Độ dài: 4 phút 08
Sáng tác: Cát Giai
Diễn tấu: Cát Giai

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2011/12/21/cxcxcx.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/di/2011/1224/27103.html


Ngày đăng: 10-04-2012