Diễn tấu đàn tranh: “Đến vì các bạn”[Chanhkien.org]

Tên: “Đến vì các bạn” (Coming for You)
Độ dài: 3 phút 40
Sáng tác: Phúc Âm, cải biên: Tĩnh Thủy
Diễn tấu: Đàn tranh/Thanh Trúc

Nhạc phổ: giản phổ [jpg 1/2] (137kb) | [jpg 2/2] (113kb)

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2006/02/04/weinierlai_21jan06.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/qita/2006/0203/26271.html


Ngày đăng: 01-04-2012