Diễn tấu Piano: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”[Chanhkien.org]

Độ dài: 3 phút 45
Tác giả: Lời/Đệ tử Đại Pháp, nhạc/Đệ tử Đại Pháp
Diễn tấu: Trần Di An
Biên khúc: Trần Di An

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2006/01/15/piano-falundafahao.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/jianpan/2006/0115/26242.htmlNgày đăng: 22-04-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.