Diễn tấu đàn tranh: “Đăng quy đồ”[Chanhkien.org]

Tên: “Đăng quy đồ” (Lên đường về)
Độ dài: 3 phút 38
Sáng tác: Trần Trí Bình
Diễn tấu: Trần Trí Bình

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2003/10/03/deng-gui-tu.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/di/2003/1003/23864.htmlNgày đăng: 22-04-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.