Diễn tấu đàn cổ cầm: “Phán Sư quy”[Chanhkien.org]

Tên: “Phán Sư quy” (Ngóng Thầy trở về)
Độ dài: 3 phút 46
Tác giả: Lời/Tiểu Đồng, nhạc/Tiểu Liên
Nhạc phổ: giản phổ [zip]

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2010/06/02/panshigui.mp3

Ghi chú: Cổ cầm là loại đàn gảy cổ nhất Trung Quốc, từ khi có văn tự ghi lại đã có lịch sử ít nhất 3.000 năm. Người sáng chế đàn cổ cầm được cho là Phục Hy, Thần Nông, có câu “Vua Thuấn gảy đàn ngũ huyền cầm, hát lên bài ca phương Nam mà thiên hạ trị”.

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/di/2010/0602/26938.html


Ngày đăng: 19-04-2012