Diễn tấu đàn cổ cầm: “Phán Sư quy”[Chanhkien.org]

Tên: “Phán Sư quy” (Ngóng Thầy trở về)
Độ dài: 3 phút 46
Tác giả: Lời/Tiểu Đồng, nhạc/Tiểu Liên
Nhạc phổ: giản phổ [zip]

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2010/06/02/panshigui.mp3

Ghi chú: Cổ cầm là loại đàn gảy cổ nhất Trung Quốc, từ khi có văn tự ghi lại đã có lịch sử ít nhất 3.000 năm. Người sáng chế đàn cổ cầm được cho là Phục Hy, Thần Nông, có câu “Vua Thuấn gảy đàn ngũ huyền cầm, hát lên bài ca phương Nam mà thiên hạ trị”.

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/di/2010/0602/26938.htmlNgày đăng: 19-04-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.