MTV: “Tạ Sư ân” (phụ đề tiếng Anh)—Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2011

Tác giả: Lời/Tịnh Thực, Nhạc/Tân Vận

[Chanhkien.org]

Tải về file nén .rar của file WMV theo phân đoạn (mỗi phân đoạn ~5MB, tổng cộng 14 phân đoạn). Sau khi tải về, giải nén thì thu được file WMV nguyên gốc. Cách tải về: Click chuột phải -> Save Target As…

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| (11) | (12) | (13) | (14)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/5/12/74355.html


Ngày đăng: 23-03-2012