MTV: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”Tác giả: MTV – đệ tử Đại Pháp Hồng Kông

[Chanhkien.org]

Tải về file nén .rar của file MPG theo phân đoạn (mỗi phân đoạn ~5MB, tổng cộng 32 phân đoạn). Sau khi tải về, giải nén thì thu được file MPG nguyên gốc. Cách tải về: Click chuột phải -> Save Target As…

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)

| (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32)

Ca từ:

法轮大法好
法轮大法好
法轮大法是正法
佛光普照

(Hán Việt)

Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Pháp Luân Đại Pháp thị chính Pháp,
Phật quang phổ chiếu.

Ca phổ: [pdf] (240kb)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/26/80173.html


Ngày đăng: 07-03-2012