Hợp tấu sáo trúc và dương cầm: “Mộng tỉnh”[Chanhkien.org]

Độ dài: 2 phút 42
Sáng tác: Tu Nhạc
Diễn tấu: Quốc Hoa

Lời bài hát:

轮迴转世几千年,
進進出出为哪般?
功名利禄不长久,
世道兴衰全在天。

生命本是天上仙,
人生成败过眼烟。
是非本是前世怨,
得法破迷上青天。

(Hán Việt)

Luân hồi chuyển thế kỷ thiên niên,
Tiến tiến xuất xuất vi na bàn.
Công danh lợi lộc bất trường cửu,
Thế đạo hưng suy toàn tại thiên.

Sinh mệnh bản thị thiên thượng tiên,
Nhân sinh thành bại quá nhãn yên.
Thị phi bản thị tiền thế oán,
Đắc Pháp phá mê thượng thanh thiên.

(Tạm dịch)

Luân hồi chuyển thế nghìn năm rồi,
Hết đến lại đi biết bao đời.
Công danh lợi lộc đâu trường cửu,
Thói đời hưng suy đều do trời.

Sinh mệnh vốn là tiên trên trời,
Đời người thành bại như mây trôi,
Thị phi vốn là oán kiếp trước,
Đắc Pháp phá mê trở về trời.

Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/guzheng/2011/0511/27005.htmlNgày đăng: 13-03-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.