Ca khúc: “Mộng tỉnh”[Chanhkien.org]

Độ dài: 3 phút 36
Tác giả: Lời/Minh Tịnh, nhạc/Tu Nhạc, phối khí: Tony
Diễn xướng: Khương Mẫn
Ca phổ: Giản phổ [jpg] (194kb)

Lời bài hát:

轮迴转世几千年,
進進出出为哪般?
功名利禄不长久,
世道兴衰全在天。

生命本是天上仙,
人生成败过眼烟。
是非本是前世怨,
得法破迷上青天。

(Hán Việt)

Mộng tỉnh

Luân hồi chuyển thế kỷ thiên niên,
Tiến tiến xuất xuất vi na bàn.
Công danh lợi lộc bất trường cửu,
Thế đạo hưng suy toàn tại thiên.

Sinh mệnh bản thị thiên thượng tiên,
Nhân sinh thành bại quá nhãn yên.
Thị phi bản thị tiền thế oán,
Đắc Pháp phá mê thượng thanh thiên.

(Tiếng Anh)

Awakening from the Dream

Born into the world time and again, thousands of years,
For what possibly would one come so many times?
Fame and wealth—but wisps of smoke are these,
’Tis the heavens that govern life’s vicissitudes.

Divine, above, was each life at first breath,
Success and failure pass here like but fleeting clouds.
Our ordeals have reasons, each just, from before,
May we gain the way, and awaken from the dream—
To scale the heights of the deep azure sky!

(Tạm dịch)

Tỉnh mộng

Luân hồi chuyển thế qua hàng nghìn năm,
Người ta đến và đi bao lần là vì cớ chi?
Công danh và lợi lộc nào được trường cửu,
Thói đời hưng hay suy đều do Thiên định.

Sinh mệnh con người vốn là tiên trên trời,
Đời người thành hay bại cũng như mây khói,
Mỗi khổ nạn đều có lý do từ kiếp trước,
Đắc Pháp tỉnh mộng bay lên trời xanh!

Nghe Online (Real) | Download (Real) | Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/109311Ngày đăng: 10-03-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.