Album âm nhạc: “Ký ức về Đại Đường”[Chanhkien.org]

1. Ký ức về Đại Đường

Nhạc/Hứa Căn Kiệt

Nghe Online (Real) [2 phút 40] | Download (Real) [1,9 MB]

Download Mp3 [2,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/02_datang.mp3

2. Không lời biểu đạt

Nghe Online (Real) [1 phút 38] | Download (Real) [1,2 MB]

Download Mp3 [1,5 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/03_wu_yu_ning_yin.mp3

3. Trung Quốc tâm

Nhạc/Diễu tấu: Ngô Gia Vĩ

Nghe Online (Real) [3 phút 24] | Download (Real) [2,5 MB]

Download Mp3 [3,1 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/04_chinese_heart.mp3

4. Dạ tư

Nhạc/Khâu Chỉ Linh

Nghe Online (Real) [0 phút 57] | Download (Real) [704 KB]

Download Mp3 [868 KB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/05_ye_si.mp3

5. Thịnh thế

Nhạc/Giải Hiểu Tinh

Nghe Online (Real) [1 phút 38] | Download (Real) [1,2 MB]

Download Mp3 [1,5 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/07_sheng_shi.mp3

6. Liên

Nhạc/Tạ Ân

Nghe Online (Real) [3 phút 33] | Download (Real) [2,6 MB]

Download Mp3 [3,3 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/08_lotus.mp3

7. Sơn hà

Lời/Khâu Chỉ Linh

Nghe Online (Real) [2 phút 36] | Download (Real) [1,9 MB]

Download Mp3 [2,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/09_shan_he.mp3

8. Thương nhớ

Lời/Giải Hiểu Tinh

Nghe Online (Real) [1 phút 21] | Download (Real) [1 MB]

Download Mp3 [1,2 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/11_jing_diao.mp3

9. Quy đồ

Nhạc/Khâu Chỉ Linh

Nghe Online (Real) [2 phút 47] | Download (Real) [2 MB]

Download Mp3 [2,5 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/12_gui_tu.mp3

10. Cổ đạo

Nghe Online (Real) [4 phút 36] | Download (Real) [3,4 MB]

Download Mp3 [4,2 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/13_gu_dao.mp3

11. Tâm bất động

Nhạc/diễn tấu: Giải Hiểu Tinh

Nghe Online (Real) [4 phút 08] | Download (Real) [3 MB]

Download Mp3 [3,8 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/14_heart_not_moved.mp3

12. Phó

Nhạc/Tôn Tương Thanh

Nghe Online (Real) [1 phút 35] | Download (Real) [390 KB]

Download Mp3 [1,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2006/10/02/fu.mp3

13. Thế gian mộng ảo

Nghe Online (Real) [1 phút 23] | Download (Real) [1 MB]

Download Mp3 [1,2 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/16_dream.mp3

14. Tôn dung

Nghe Online (Real) [1 phút 37] | Download (Real) [1,2 MB]

Download Mp3 [1,4 MB]: http://media.zhengjian.org/media/2002/11/24/17_zun_rong.mp3

Phát hành ngày 31-12-2002; cập nhật ngày 15-10-2010.

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/yinlezhuanji/2002/1213/19640.htmlNgày đăng: 20-03-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.