MTV: “When Seawater Turns Sweet”[Chanhkien.org]

Tải về file nén .rar của file WMV theo phân đoạn (mỗi phân đoạn ~5MB, tổng cộng 17 phân đoạn). Sau khi tải về, giải nén thì thu được file WMV nguyên gốc. Cách tải về: Click chuột phải -> Save Target As…

 (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) 
| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) 

Tác giả/Ca từ: Lời gốc: Thiên Tái Vân, Hùng Quân sửa chữa

Soạn nhạc: Hùng Quân
Phối khí: Tony
Biểu diễn: Drew Parker

Lời bài hát:

When Seawater Turns Sweet

Seawater is so salty, but why, oh why?
A poet quietly replies,
“It’s from thousands and thousands of tears,
bitterness and suffering for ages and years.

I look forward to the day,
when seawater turns sweet.

When all good people all over the world,
Together, finally, have made it through
to the spring in which everything
everything is renewed.

When seawater turns sweet.

Why is sea water so salty to the tongue?
It’s said a sage left this answer once,
“It’s from Buddha’s tears of compassion
Because of all his lost children.

I look forward to the day,
When seawater turns sweet.

When all good people all over the world,
Together, finally, have made it through
to the spring in which everything
everything is renewed.

When seawater turns sweet.

Tạm dịch:

Khi nước biển trở thành ngọt

Nước biển thật mặn, nhưng tại sao, ô tại sao?
Một nhà thơ lặng lẽ đáp rằng,
“Nó đến từ hàng nghìn hàng nghìn giọt nước mắt,
cay đắng và khổ đau trong bao nhiêu năm.

Tôi trông ngóng về ngày,
Khi nước biển trở thành ngọt.

Khi tất cả người tốt trên khắp thế gian,
Cùng nhau, cuối cùng đã vượt qua,
tới mùa Xuân khi mà vạn vật,
vạn vật được tân sinh.

Khi nước biển trở thành ngọt.

Tại sao nước biển lại có vị mặn chát?
Một Thánh nhân từng trả lời rằng,
“Nó đến từ những giọt nước mắt từ bi của Phật
Tất cả bởi những đứa con đã mê lạc của Ngài.

Tôi trông ngóng về ngày,
Khi nước biển trở thành ngọt.

Khi tất cả người tốt trên khắp thế gian,
Cùng nhau, cuối cùng đã vượt qua,
tới mùa Xuân khi mà vạn vật,
vạn vật được tân sinh.

Khi nước biển trở thành ngọt.

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Tianyinxiazai/dianshiluxiang/2011/0920/27065.htmlNgày đăng: 26-02-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.