Độc tấu Piano: “Từ cựu hỉ nghênh tân”—Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

[Chanhkien.org]

Tên bản nhạc: “Từ cựu hỉ nghênh tân” (Chia tay cái cũ, vui mừng nghênh đón cái mới)
Độ dài: 4 phút 19
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp người Đức, Nhan Tĩnh Phân
Diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân
Nhạc phổ: Nhạc phổ Piano [pdf]

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2011/02/01/cijiuxiyingxin_piano_128kb.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/xiyanglequ/jianpan/2011/0202/26967.html


Ngày đăng: 29-02-2012